Hvornår er man en nær kontakt til en person med COVID-19?

Du er en nær kontakt, hvis du opfylder mindst et af følgende tre kriterier:

  • Du bor sammen med en smittet person 
  • Du har haft direkte fysisk kontakt for eksempel krammet en smittet person, eller en person med COVID-19 har hostet eller nyst på dig
  • Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i en samtale med personen. 

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person:

  • Du er ikke færdigvaccineret­: Du skal straks gå i selvisolation og testes på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
  • Du er færdigvaccineret­­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder­­­­: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Nære kontakter, som tester positiv for eller udvikler symptomer på COVID-19, skal straks gå i eller fastholde selvisolation.

Er du i tvivl?

Ring til Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.

 


­­Du er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
­­­­­Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du heller ikke at blive testet.