I Dagtilbud Øst, arbejdes der aktivt med det pædagogiske personale for, at forebygge seksuelle overgreb på børn. Retningslinjerne skal også medvirke til, at reducere mistænkeliggørelsen af personalet.

 

Alle medarbejdere i Område Øst, skal være bekendt med og rette sig efter kommunens instrukser i sager, hvor der er mistanke om medarbejders seksuelle krænkelæser af børn, det påhviler den daglige leder at sørge for, at alle ansatte er bekendt med Næstved Kommunes folder:

 

”Instrukser i sager, hvor der er mistanke om medarbejders seksuelle krænkelser af børn” – kan findes på W/DOE/Politikker/overordnede

 

Forhold der kan forhindre seksuelle krænkelser, samt unødig mistanke om seksuelle krænkelser af børn

 

 • Åbenhed, tillid og dialog i alle situationer. Det er vigtigt, at der arbejdes på en kultur, hvor kollegial refleksion er alles ansvar. Både internt i institutionerne samt i diverse fora i Område Øst.

   

 • Toiletbesøg, pusleaktiviteter, badning af børn tilstræbes at foregå med hensyn til det enkelte barns blufærdighed. Derudover skal der indarbejdes en kultur, hvor kollegaer informeres om, at man går ind og pusler et barn.

   

 • Oplever man at en kollega isolerer sig med et eller flere børn eller har overdrevent kontakt med et eller flere børn, informeres daglig leder straks om bekymringen.

 • Børn fotograferes ikke nøgne.

 • Ansatte bader aldrig nøgne med børnene

 • Der bør udvises opmærksomhed på personer i omgivelserne og omkring institutionen, som kan vække mistanke. Daglig leder skal inddrages og beslutter videre handling.

 • På ture ud af huset, hvor pusle situationen må klares i det fri, skal hensyn barnets blufærdighed tilstræbes. Kulturen omkring informering af kollegaer omkring pusling af et barn opretholdes.

 • Hvis et barn udviser tegn på mistrivsel, fysiske/psykiske tegn på overgreb, så skal den ansatte straks kontakte daglig leder, som tager kontakt til område leder.

 • Den daglige omsorg i form af knus, holde hånd, trøste, pusle, side på skødet, fra pædagogerne for det enkelte barn er yderst vigtig, for at understøtte den naturlige udvikling af barnet.

 • Det er daglig leders ansvar, at overstående drøftes både i institutionen, så der kan tages hensyn til evt. lokale bygningsforhold. F.eks. kan det være en idé at udskifte døre til toilet og puslerum med døre med vinduer i.

   

   

 

Normal versus bekymrende seksuel adfærd

Jacqueline Jackson Kikuchi, Ph.d. i psykologi, har beskrevet 4 fokuspunkter, der kan hjælpe til at skelne mellem en normal og en bekymrende seksuel adfærd. Disse er oplistet i nedenstående tabel.

 

 

Børns leg og seksualitet

Normaladfærd

Bekymrende seksuel adfærd

Motivation:

Nysgerrighed.

Kontrol, hævn, tvang.

Relation:

Gensidig, fælles interesse, enighed.

Ulighed i magt/viden, mobberelation, oplevet mangel på valgmulighed.

Aktivitet:

Aldersrelateret, undersøge, berøre.

Eksplicit gentagelse af voksensex, slikke, sutte, penetrering af kropshuller med penis, fingre eller ting.

Emotion/effekt:

 

 

 

(Kikuchi, 1995*. Oversat af Socialstyrelsen.)

Lyst, munterhed, behag (også seksuelt), ophidselse, spænding.

Følelse af overmagt, vrede, skadefryd, evt. seksuel ophidselse. (Hos ofret: ulyst, skam, angst, skyld).

 

 

Opmærksomhed på børns seksuelle leg kan hjælpe til at vise, om barnet har en sund eller en bekymrende seksuel udvikling.

 

Fagpersoner kan anvende nedenstående spørgsmål i afklaringen af, om der er grund til bekymring

 

 • Var legen drevet af gensidig nysgerrighed eller blev der udøvet kontrol, tvang eller hævn?

   

 • Var der enighed og fælles interesse hos børnene – eller var der en oplevet manglende mulighed for at melde fra?

   

 • Var der stor aldersforskel mellem børnene?

   

 • Er der brugt magt eller trusler for at gennemføre legen/ aktiviteten? Virker et af børnene uvillig, ked af det eller kuet?

   

 • Fremtræder der elementer af ritualer eller noget tvangspræget?

   

 • Er der krav om hemmeligholdelse?

   

 • Hvordan står de seksuelt betonede lege eller handlinger i forhold til børnenes alder?