I Dagtilbud Øst, arbejdes der aktivt med det pædagogiske personale omkring dette emne, da det er omgivet af mange følelser, fejlfortolkninger, uvidenhed, usikkerhed og frygt.

Endvidere er det vigtigt, at give forældrene vejledning i hvad lege af denne karakter indeholder og har af betydning for barnets udvikling.

Alle børn har i løbet af deres opvækst behov for at udforske deres egen krop og seksualitet. Det er en helt naturlig del af børns udvikling, som blandt andet gør barnet i stand til at indgå i nære følelsesmæssige og seksuelle relationer som voksen.

Nogle gange vil et barn udforske sin krop og seksualitet på egen hånd - andre gange vil det ske sammen med andre børn. Ligesom det gælder for børns lege generelt, kan børns seksuelle lege være med til at udvikle barnets egne grænser - og ikke mindst lære barnet respekt for andre børns grænser i forhold til netop krop og seksualitet.” (Red Barnet)

Kropslige undersøgende lege

  1. Legen foregår mellem ligeværdige, jævnaldrende børn og der er ikke skæve magtforhold.

  2. Legen er frivillig for alle parter.

  3. Legen er spontan, og den foregår i en positiv atmosfære af nysgerrighed.

  4. Legen foregår med tøj på. (min. undertøj)

    Nøgenhed

    Som udgangspunkt mener vi, at det er vigtigt at signalere, at det er ok at være nysgerrig for at se hinanden uden tøj på, og at dette ikke er skamfuldt, men naturligt i forhold til barnets udvikling.

    Der vil være vandpjaskeaktiviteter på vores badeværelser, hvor vi tillader børnene ikke at have så meget tøj på. På legepladsen skal børnene altid have badetøj/undertøj på, når de pjasker med vand derude om sommeren. Legepladsen er åben fra mange vinkler og der skal ikke være voksne tilskuere uden for arealet.

Socialstyrelsen har følgende beskrivelser

Hos mindre børn er seksualitet lystbetonet. Det er lyst til at mærke lyst - at noget føles dejligt, at det kilder og stimulerer barnets sanser. Seksualiteten kommer ikke til udtryk som noget organiseret, centreret eller rettet mod et specifikt køn, men har derimod en diffus karakter. Mindre børn vil f.eks. typisk nyde at være nøgne, at undersøge og udforske sig selv og har også mulighed for at opleve genital nydelse – men sjældent som en bevidst eller planlagt handling. Ofte vil det være en tilfældig eller spontan handling f. eks i forbindelse med bleskift eller bad. 

 

Børnehavebarnets seksualitet handler på den ene side om den viden, de begynder at erhverve sig, og på den anden side om den seksuelle adfærd, de udviser. Børnehavebørn har forstået, at der er forskel på køn, og typisk vil de i en periode være meget optagede af det og fortælle, hvordan det konkret viser sig hos piger og hos drenge. Børnehavebørn stimulerer sig selv af lyst og leger også seksuelle lege med jævnaldrende eller søskende, hvor de undersøger og udforsker hinanden.

 

Højt informations niveau

For at bibeholde den tryghed og tillid der skal være børn/pædagog, børn/forældre og pædagoger/forældre i mellem er det vigtigt, at holde et højt informations niveau omkring børnenes interesser og udvikling.

I det daglige er det vigtigt at pædagogerne informerer forældrene om, hvilke lege der er foregået og når der er indsigt i det, at barnet har øget interesse for kroppen, dens funktioner og udformning.

Forældrene skal altid opfordres til, at spørge det pædagogiske personale om hvad der er sket/sker i legene, hvis de oplever noget bekymrende.

 

Informations aftner for forældre og pædagoger om børns interesse for kroppen og seksualitet, kan være en mulighed for forældrene i forhold til at stille spørgsmål og derved fjerne bekymringer. I disse tilfælde kan det være en fordel at få en specialist på området til at holde oplæg.