I området er der etableret besøgsordninger såvel før som efter opskrivning.

Før opskrivning er det individuelt hvordan besøg kan aftales. Det skal fremgå af hjemmesiderne om det er faste tider eller om institutionen kontaktes for en aftale.

Der aftales en start samtale med forældrene, hvor der drøftes gensidige forventninger. Barnets og familiens start er vigtig og etablering af tæt pædagog og forældresamarbejde er nødvendigt for barnets trivsel og udvikling. Den enkelte institution har egne foldere m.v. om dagligdagen.

Ovenstående skal ligeledes fremgå af hjemmesiderne, således at den enkelte familie kan søge oplysninger i forhold til, om de aktivt skal lave aftaler eller om de bliver kontaktet ved indskrivning. Dette kan være afhængigt af indskrivningsdatoen, da der kan være et stort interval fra indskrivning til start.

Såvel institution som forældre skal være aktive i forhold til at opnå aftaler.

Formål:

  1. At de professionelle, og med involvering af forældrene sikrer at kendskabet til barnet/familien overleveres til de ansatte i barnets kommende dagtilbud, så barnet får den bedst tænkelige start.

  2. At give barnet og forældrene mulighed for at lære det nye dagtilbud og medarbejderne at kende, inden barnet starter.

Alle erfaringer og forskning viser, at en tidlig indsats er en meget vigtig faktor i barnets liv - ikke mindst for de sårbare børn og deres familier. Derfor er det af stor betydning at de professionelle omkring barnet og familierne samarbejder om en god start for barnet i dagtilbud.